Great Books School

The Great Books School gaat van start met Thomas Mann’s Toverberg

De westerse cultuur wordt nog altijd voor een groot deel bepaald door de boeken die de afgelopen duizenden jaren het licht hebben gezien: van Plato tot Nietzsche, en van Goethe tot Tolstoj, ze zijn inmiddels onderdeel van ons cultureel vocabulaire. Op mokken, T-shirts, in kranten en liedjes kom je hun ideeën en verhalen tegen. Ook inleidingen in hun werk en lezingen over hun betekenis zijn er te over. Maar hoe aardig is het om de klassieke werken zelf te lezen en zelf door de teksten heen te kruipen?

De Great Books School meent dat je je pas echt een oordeel kunt vormen als je de boeken zelf gelezen hebt. In navolging van de liberal arts opleiding ‘The Great Books Program’ die op meer dan 90 Amerikaanse universiteiten wordt aangeboden en waarin studenten in drie jaar tijd 100 ‘great books’ uit de wereldgeschiedenis lezen, wil de Nederlandse Great Books School in vijf avonden een ‘belangrijk boek’ met elkaar lezen. Voor elke avond moet een gedeelte van het boek vantevoren worden gelezen. Op de avond zelf zal er een aantal bladzijden uit dat gedeelte worden gekozen voor close reading. Zo hopen we in vijf avonden door het boek heen te kruipen.

We menen, dat het goed is om eerst zelf de tekst te lezen en met elkaar over de betekenis ervan te discussiëren. Op de laatste avond zal dan een academische deskundige worden uitgenodigd om in te gaan op de vragen die we in de voorafgaande vier avonden verzameld hebben.

Voor de kosten van deze deskundige en de koffie/thee en verwarming van de kerk vragen wij deelnemers om een bijdrage van 25 Euro voor 5 avonden. We streven ernaar om elk jaar één roman en één non-fictie boek, meestal een filosofisch werk, met elkaar te lezen. De boeken worden in principe in Nederlandse vertaling gelezen maar we houden het boek in de oorspronkelijke taal bij de hand, ter raadpleging.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door en in de protestantse Duinzichtkerk, maar hebben géén kerkelijke inslag – behalve dan wellicht het protestantse motto ‘terug naar de bronnen’ (ad fontes). Zoals in de 16e eeuw Maarten Luther de mensen aanzette om zélf de bijbelteksten te gaan lezen, zo willen wij eenieder die maar wil uitnodigen om zelf de ‘klassiekers’ van de westerse cultuur te (her)lezen.

In het najaar van 2021 starten we dit programma met het lezen Thomas Manns ‘De Toverberg’. Tijdens de bijeenkomsten wordt gelezen uit de vertaling van Hans Driessen (2011), maar uiteraard mag ook het Duitse origineel gelezen worden. De data zijn:

  • Di 12 oktober om 20.00 uur
  • Di 26 oktober
  • Di 9 november
  • Di 23 November
  • Di 7 December

U kunt zich opgeven via elbersmirjam@gmail.com.

Van harte welkom!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close